Loopbaancoaching – werkgevers

De juiste mens op de juiste plek. Het klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is. U runt uw onderneming of afdeling niet alleen: uw medewerkers zijn het fundament van de organisatie. De samenstelling van het team is belangrijk, maar ook het in kaart brengen van hun competenties, ontwikkelingsbehoeften en hun welbevinden is essentieel voor het goed functioneren van een succesvolle onderneming.

Waarom loopbaancoaching?
Als werkgever werkt u in een continu veranderende omgeving die vraagt om innovatie en toekomstvisie. Veranderingen in de markt vergen een grote mate van flexibiliteit van uw organisatie. Het is belangrijk dat uw medewerkers meegroeien met de ontwikkelingen. Dat zij hun persoonlijke missie en visie in beeld krijgen, waardoor zij beter in staat zijn te formuleren wat hun bijdrage in de organisatie kan zijn.

De werknemer kan aangeven behoefte te hebben aan meer verdieping in het kader van persoonlijke ontwikkeling en zijn/haar functioneren. Het is echter wel een gedeelde verantwoordelijkheid. U kunt hen faciliteren. Door het inzetten van loopbaancoaching kunt u personele problemen oplossen of voorblijven.

Tijd voor verandering
Liebregts Loopbaancoaching kan u onder andere helpen in de volgende gevallen:

Uw medewerker ziet op tegen voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken of het invullen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
U bent aan het reorganiseren, maar heeft moeite de wensen en mogelijkheden van uw medewerkers in kaart te brengen
De samenwerking op uw afdeling verloopt niet meer soepel. Hoe kunt u daar verandering in brengen?
Uw medewerker geeft aan last te hebben van werkstress. Hoe kunt u hem/haar helpen meer balans aan te brengen tussen (in)spanning en ontspanning om ziekteverzuim te voorkomen?

 

Het resultaat
Loopbaancoaching geeft inzicht in kwaliteiten en persoonlijke ontwikkeling. Na het doorlopen van het traject is de medewerker zich bewuster van de voorkeuren en mogelijkheden. Hij/zij is in staat de volgende cruciale vragen te beantwoorden:
– Wat is het potentieel, hoe benut de medewerker dit optimaal en welke waarde heeft dit voor het bedrijf?
– Wat is de unieke inbreng van deze medewerker in een werksituatie?
– Op welke manier draagt dit bij aan het bereiken van de gezamenlijke doelstellingen?

Uw medewerkers kunnen na het traject weer tevreden en met plezier aan de slag, of nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen loopbaan en kiezen voor een externe uitdaging.

tipsTips!

Informeer naar een ‘coaching strippenkaart’ voor uw organisatie
Belastingaftrek: loopbaancoaching valt onder de ‘gerichte vrijstelling’ als zakelijke uitgave. Informeer naar de voorwaarden bij de Belastingdienst.